Obóz – dzień 5

W piątek odbyły się dwa treningi: poranny oraz popołudniowy. Miały one na celu jak najlepsze przygotowanie zespołów do sobotniego turnieju.  Zawodnicy szlifowali elementy siatkarskie takie jak blok czy obrona.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.