Oświadczenie

W związku z artykułami publikowanymi na stronie skibasport.pl informujemy, że zawierają one nieprawdziwe informacje dotyczące naszego klubu. Nie były one uzgadniane z zarządem klubu ani autoryzowane. Są to prywatne opinie autora oderwane od rzeczywistości, które wprowadzają w błąd kibiców oraz godzą w interesy klubu.

Wszelkie oficjalne komunikaty dotyczące przyszłości klubu będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.